تقویم پک دوره CCNP Enterprise سیسکو | ENCOR + ENARSI

پک دوره CCNP Enterprise سیسکو | ENCOR + ENARSI
کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1434 حامد بنی فاطمی آنلاین (لایو) 120 ساعت 35،000،000 ریال شنبه، چهارشنبه شنبه 1400/02/25 از ساعت 17:0 تا 21:0 ثبت نام