تقویم دوره جامع مهندسی شبکه

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره جامع مهندسی شبکه
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1202 محمد صمیمی 300 ساعت 40،000،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1399/01/24 از ساعت 17:0 تا 21:0 ثبت نام
Tra1199 محمد صمیمی 300 ساعت 40،000،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه 1399/01/23 از ساعت 9:0 تا 14:0 ثبت نام