تقویم دوره جامع مهندسی شبکه

دوره جامع مهندسی شبکه
کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1415 محمد صمیمی حضوری/آنلاین (لایو) 300 ساعت 45،000،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه 1400/01/28 از ساعت 17:0 تا 21:0 ثبت نام