تقویم دوره آموزش A+ کامپتیا | CompTIA A+

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره آموزش A+ کامپتیا | CompTIA A+
کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1276 صابر عابدی حضوری 40 ساعت 6،370،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1399/05/02 از ساعت 9:0 تا 17:0 ثبت نام