تقویم دوره هوش تجاری Business Intelligence

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره هوش تجاری Business Intelligence
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra949 فرید طالب لو 60 ساعت 16،000،000 ریال جمعه جمعه 1398/06/08 از ساعت 15:0 تا 19:0 ثبت نام