تقویم دوره Cisco ISE 2.4 سیسکو

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره Cisco ISE 2.4 سیسکو
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra881 کاوه اصلاحی 40 ساعت 19،000،000 ریال سه شنبه سه شنبه 1398/02/03 از ساعت 17:0 تا 21:0 ثبت نام