تقویم دوره جامع مجازی سازی | VMware vSphere V 6.7

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره جامع VMware vSphere V 6.7
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1190 علی حامدی 80 ساعت 28،080،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1399/02/21 از ساعت 17:0 تا 21:0 ثبت نام
Tra1117 علی حامدی 80 ساعت 28،080،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1398/11/13 از ساعت 17:0 تا 21:0 ثبت نام