تقویم دوره SQL SERVER Administration 2017

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره SQL SERVER Administration 2017 
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra896 فرید طالب لو 40 ساعت 14،170،000 ریال جمعه جمعه 1398/06/08 از ساعت 9:0 تا 13:0 ثبت نام