تقویم دوره vSphere 6.5 مجازی سازی | Optimize and Scale

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره vSphere 6.5 وی ام ویر | VMware vSphere: Optimize and Scale
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra927 امیرحسین کیاه 60 ساعت 16،700،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1398/02/30 از ساعت 17:0 تا 21:0 ثبت نام
Tra861 سید بهرام ارفعی 60 ساعت 16،700،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/02/26 از ساعت 14:0 تا 19:0 ثبت نام
Tra850 مهرداد توکلی 60 ساعت 16،700،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/03/30 از ساعت 15:0 تا 19:0 ثبت نام