تقویم دوره SCCM | آموزش SCCM

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره SCCM | آموزش SCCM
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra693 هادی شجاعی سرابی 60 ساعت 11،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه سه شنبه 1397/11/09 از ساعت 17:0 تا 20:0 ثبت نام