تقویم دوره مجازی سازی با vSphere 6.7 وی ام ویر | Install, Configure, Manage

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره مجازی سازی با vSphere 6.7 وی ام ویر | Install, Configure, Manage
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra862 سید بهرام ارفعی 60 ساعت 22،100،000 ریال دوشنبه، چهارشنبه دوشنبه 1398/07/15 از ساعت 17:0 تا 21:0 ثبت نام
Tra853 مرتضی فرگام جمشیدی 60 ساعت 22،100،000 ریال جمعه جمعه 1398/04/14 از ساعت 9:0 تا 17:0 ثبت نام
Tra917 علی حامدی 60 ساعت 22،100،000 ریال شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه شنبه 1398/04/22 از ساعت 9:0 تا 17:30 ثبت نام
Tra828 سید بهرام ارفعی 60 ساعت 22،100،000 ریال دوشنبه، چهارشنبه دوشنبه 1398/04/10 از ساعت 17:0 تا 21:0 ثبت نام
Tra885 سید بهرام ارفعی 60 ساعت 22،100،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/04/13 از ساعت 9:0 تا 14:0 ثبت نام