تقویم دوره آموزشی VNX Block

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره EMC (ای ام سی) | VNX Block Storage Management
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra960 محمد هزارسلطانی 32 ساعت 34،970،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/09/28 از ساعت 9:0 تا 13:0 ثبت نام