تقویم دوره HP Server اچ پی | Proliant ml/dl/sl

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره HP (اچ پی) | Proliant ml/dl/sl Server
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1166 مرتضی فرگام جمشیدی 24 ساعت 11،700،000 ریال شنبه شنبه 1398/11/26 از ساعت 17:0 تا 21:0 ثبت نام