تقویم دوره HP Server اچ پی | Proliant ml/dl/sl

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره HP (اچ پی) | Proliant ml/dl/sl Server
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1032 مرتضی فرگام جمشیدی 24 ساعت 11،700،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1398/07/08 از ساعت 17:0 تا 21:0 ثبت نام