تقویم دوره تستی سیستم جدید

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره تستی سیستم جدید
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra977 پیمان هوشمندی راد 50 ساعت 11،900،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/08/23 از ساعت 9:0 تا 14:0 ثبت نام
دوره آموزشی LPIC | دوره LPIC1
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra977 پیمان هوشمندی راد 50 ساعت 11،900،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/08/23 از ساعت 9:0 تا 14:0 ثبت نام