تقویم دوره آموزش مایکروسافت MCSE 2016

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره MCSE مایکروسافت | Microsoft Certified Solution Expert 2016
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1005 محمد صمیمی 200 ساعت 35،000،000 ریال یکشنبه، سه شنبه سه شنبه 1398/07/02 از ساعت 17:0 تا 21:0 ثبت نام