تقویم دوره آموزش مایکروسافت MCSE 2016

دوره MCSE مایکروسافت | Microsoft Certified Solution Expert 2016
کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1416 محمد صمیمی آنلاین (لایو) 220 ساعت 40،000،000 ریال پنج شنبه، جمعه جمعه 1400/05/08 از ساعت 9:0 تا 14:0 ثبت نام