تقویم کلی دوره ها

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

 دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره CCNA سیسکو | دوره CCNA 200-301
وضعیت کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1433 حامد بنی فاطمی آنلاین (لایو) 60 ساعت 13,900,000 ریال یکشنبه، سه شنبه یکشنبه, 1400/02/26 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
پک دوره CCNP Enterprise سیسکو | ENCOR + ENARSI
وضعیت کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1434 حامد بنی فاطمی آنلاین (لایو) 120 ساعت 35,000,000 ریال شنبه، چهارشنبه شنبه, 1400/03/01 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره Cisco DevNet | آموزش Cisco DevNet DEVASC
وضعیت کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1474 احسان لسانی آنلاین (لایو) 20 ساعت 30,000,000 ریال پنج شنبه پنجشنبه, 1400/03/06 از 16:0 تا 19:0 ثبت نام
دوره پیشرفته Cisco DevNet | آموزش Cisco DevNet DEVCOR
وضعیت کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1475 احسان لسانی آنلاین (لایو) 20 ساعت 30,000,000 ریال پنج شنبه پنجشنبه, 1400/04/31 از 16:0 تا 19:0 ثبت نام
دوره میکروتیک MTCNA | آموزش MTCNA
وضعیت کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1479 سید احمد شاه نعمت اله آنلاین (لایو) 24 ساعت 6,800,000 ریال پنج شنبه پنجشنبه, 1400/03/20 از 9:0 تا 13:0 ثبت نام
دوره MTCRE میکروتیک | MikroTik Certified Routing Engineer
وضعیت کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1480 سید احمد شاه نعمت اله آنلاین (لایو) 16 ساعت 5,500,000 ریال یکشنبه، سه شنبه سه شنبه, 1400/03/18 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره آموزشی LPIC | دوره LPIC1
وضعیت کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1469 امین شاطری آنلاین (لایو) 50 ساعت 11,900,000 ریال پنج شنبه پنجشنبه, 1400/03/20 از 14:0 تا 19:0 ثبت نام
...
Tra1478 مجتبی سلحشور فرد آنلاین (لایو) 50 ساعت 11,900,000 ریال پنج شنبه پنجشنبه, 1400/04/31 از 15:0 تا 20:0 ثبت نام
دوره LPIC2 لینوکس | Linux Engineer
وضعیت کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1477 مجتبی سلحشور فرد آنلاین (لایو) 50 ساعت 12,900,000 ریال پنج شنبه پنجشنبه, 1400/04/17 از 9:0 تا 14:0 ثبت نام
دوره Network+ کامپتیا | +CompTIA Network
وضعیت کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1470 محمد صمیمی آنلاین (لایو) 30 ساعت 4,000,000 ریال پنج شنبه پنجشنبه, 1400/03/20 از 16:0 تا 20:0 ثبت نام
...
Tra1471 فرزاد کافی آنلاین (لایو) 30 ساعت 4,000,000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه, 1400/03/08 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره جامع VMware vSphere V 7.0
وضعیت کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1443 علی حامدی آنلاین (لایو) 90 ساعت 31,600,000 ریال یکشنبه، سه شنبه یکشنبه, 1400/03/02 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
پکیج رسمی و بین المللی مدرک VCP-DCV 7 در ایران
وضعیت کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1449 مسعود کورانلو حضوری/آنلاین (لایو) 32 ساعت 204,000,000 ریال شنبه شنبه, 1400/03/01 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره VMware vSAN: Deploy and Manage v6.7
وضعیت کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1272 علی حامدی آنلاین (لایو) 24 ساعت 28,000,000 ریال دوشنبه دوشنبه, 1400/04/07 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
جدیدترین دوره مجازی سازی VMware vSphere 7
وضعیت کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1448 سید بهرام ارفعی آنلاین (لایو) 60 ساعت 22,100,000 ریال یکشنبه، سه شنبه یکشنبه, 1400/02/19 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره جامع NSX-T
وضعیت کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1476 مسعود کورانلو آنلاین (لایو) 36 ساعت 32,500,000 ریال دوشنبه دوشنبه, 1400/03/10 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره MCSE مایکروسافت | Microsoft Certified Solution Expert 2016
وضعیت کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1416 محمد صمیمی آنلاین (لایو) 220 ساعت 40,000,000 ریال پنج شنبه، جمعه جمعه, 1400/05/08 از 9:0 تا 14:0 ثبت نام
دوره HP (اچ پی) | Proliant ml/dl/sl Server
وضعیت کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1464 فرزاد کافی آنلاین (لایو) 24 ساعت 11,700,000 ریال یکشنبه، سه شنبه یکشنبه, 1400/04/13 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره جامع طراحی وب | طبق سرفصل های ۳ آزمون بین المللی CIW
وضعیت کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1440 شهرام انهاری آنلاین (لایو) 80 ساعت 22,000,000 ریال دوشنبه دوشنبه, 1400/02/20 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره تست نفوذ SANS Security Pack | سطح 1
وضعیت کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1468 فریبرز فلاح زاده آنلاین (لایو) 120 ساعت 62,000,000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه, 1400/03/22 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره SANS Forensics Pack | سطح 3
وضعیت کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1246 فریبرز فلاح زاده آنلاین (لایو) 120 ساعت 68,000,000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه, 1400/05/21 از 14:0 تا 19:0 ثبت نام
دوره جامع مهندسی امنیت وب | Bug Bounties
وضعیت کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1463 فریبرز فلاح زاده آنلاین (لایو) 120 ساعت 55,000,000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه, 1400/07/24 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره SANS Cyber Security Pack Level 5 | SOC
وضعیت کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1481 فریبرز فلاح زاده آنلاین (لایو) 120 ساعت 68,000,000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه, 1400/04/17 از 9:0 تا 14:0 ثبت نام
دوره جامع مهندسی شبکه
وضعیت کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1472 محمد صمیمی آنلاین (لایو) 300 ساعت 45,000,000 ریال یکشنبه، سه شنبه یکشنبه, 1400/03/02 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره جامع مهندسی سیسکو | CCNA To CCNP Enterprise
وضعیت کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1435 حامد بنی فاطمی حضوری/آنلاین (لایو) 180 ساعت 42,000,000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه, 1400/04/03 از 9:0 تا 14:0 ثبت نام
دوره جامع مهندسی پایتون
وضعیت کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1467 فریبرز فلاح زاده آنلاین (لایو) 120 ساعت 52,000,000 ریال یکشنبه، سه شنبه یکشنبه, 1400/04/06 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام