شرایط استفاده از خدمات

با ثبت نام در یک دوره آموزشی در آموزشگاه ارژنگ شما در زمره جامعه دانشجویان ما قرار خواهید گرفت. هدف موسسه این است که برای دانشجویان با انگیزه و توانا فرصت مناسبی در زمینه تعامل درسی با موسسه آموزش عالی ارژنگ و اساتید بنام در حوزه ITایجاد نماید . همکاران ما در راستای ارایه بهترین تجربه آموزشی، بر زیربنای تجربیات موسسات و اساتید برتر آموزشی، تلاش می کنند. شما یکی از افراد جامعه ای خواهید بود که به ارژنگ جهت رسیدن به این هدف یاری می رساند. بهره وری بالاتر از خدمات ما ارتباط مستقیم با انگیزه یادگیری و پشتکار شما دارد.

تعهد نامه دانشجویان

  • دانشجویان این دوره ها متعهد می شوند در تمامی آزمون های دوره (اعم از میان ترم و پایان ترم) بصورت انفرادی و با تکیه بر آموخته ها و توانایی های خود شرکت نمایند
  • نام کاربری و گذر واژه که در اختیار هر یک از دانشجویان قرار می گیرد مربوط به همان شخص می باشد و وظیفه کنترل و نگهداری آن بر عهده وی است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف طبق مقررات آموزشگاه با وی برخورد خواهد شد
  • دانشجویان این دوره ها متعهد می شوند هیچ گونه تخلفی در جهت تغییر نتایج خود و دیگران انجام نخواهند داد
  • دانشجویان این دوره ها متعهد می شوند پاسخ آزمون های دوره را در اختیار دیگر هم دوره ای ها قرار نخواهند داد
  • دانشجویان این دوره ها متعهد می شوند در صورت صلاحدید اساتید دوره، با دیگر دانشجویان در سخنرانی های ویدئویی، تمرین ها، تکالیف و آزمایشگاهها همکاری کنند
  • دانشجویان این دوره ها متعهد می شوند در صورت صلاحدید اساتید دوره، با دیگر دانشجویان درباره مفاهیم عمومی و محتوای هر دوره بحث و تبادل نظر نمایند
  • دانشجویان این دوره ها متعهد می شوند در صورت صلاحدید اساتید دوره، ایده ها و فعالیت هایشان را با دیگر دانشجویان جهت دریافت نظرات و انتقادات به اشتراک بگذارند