سامانه اعتباری دانشجویان

کلیه دانشجویان ارژنگ دارای یک پروفایل شخصی هستند. سوابق آموزشی، کلیه امور مالی و گواهینامه‌های پایان دوره خود را می توانند در این سامانه مشاهده نمایند. کلیه مدارک صادره از طریق پروفایل و به فرمت پی دی اف قابل دریافت است.

دانشجویان ارژنگ با شرکت در هر دوره امتیازی دریافت می‌کنند که با رسیدن این امتیاز به سطوح خاصی رتبه دانشجو در سامانه ارتقاء می‌یابد. چهار سطح یا رتبه در سامانه دانشجویان ارژنگ وجود دارد که به ترتیب عبارتند از: برنزی، نقره‌ای، طلایی و پلاتینیوم. هر سطح مزایا و تخفیفات خاص خود را دارد. همه دانشجویان ارژنگ ابتدا در سطح برنزی هستند و با پیشرفت رتبه در سامانه و رسیدن به سطوح بالاتر می‌توانند از مزایای خاص هر سطح بهره ببرند. برای آشنایی بهتر با ساز و کار این سیستم و مزایای هر سطح ، ابتدا باید تعاریف کلمات کلیدی این سیستم آشنا باشید.


تعاریف

امتیاز: دانشجویی که در دوره‌ای ثبت نام می‌کند، به میزان شهریه پرداختی امتیاز کسب می‌کند. هر ده هزار تومان یک امتیاز می‌باشد.

کپن: بعد از هر ثبت نام، درصدی از شهریه پرداختی دانشجو به صورت یک کپن در حسابش ذخیره می‌شود. دانشجو می‌تواند از این کپن در ثبت نام دوره های دیگر استفاده کند و شهریه کمتری پرداخت کند.

تخفیف پایه: برخی از دوره‌ها دارای تخفیف پایه هستند. عدد تخفیف پایه به درصد است، مثلا ۳٪. دانشجویان هر سطح نیز دارای «ضریب تخفیف» خاصی هستند. میزان تخفیف دریافتی هر دانشجو، برابر حاصل ضرب «ضریب تخفیف دانشجو» در «تخفیف پایه دوره» می‌باشد. مثلا ضریب تخفیف دانشجوی برنزی صفر است و بدون توجه به عدد تخفیف پایه ، تخفیف دریافتی برنزی ها همیشه صفر است. اما ضریب تخفیف نقره‌ای ها یک، طلایی‌ها، دو و پلاتینومها، سه می‌باشد.

ضریب تخفیف: دانشجویان هر سطح دارای عددی به نام «ضریب تخفیف» دارند. اگر دانشجو در دوره‌ای دارای تخفیف ثبت نام کند، میزان تخفیف دریافتی او، برابر حاصل ضرب «ضریب تخفیف دانشجو» در «تخفیف پایه دوره» می‌باشد. مثلا ضریب تخفیف دانشجوی طلایی ۲ است و اگر او در دوره‌ای با تخفیف پایهٔ ۶ بخواهد ثبت نام کند، تخفیف دریافتی او برابر ۱۲٪ خواهد بود.

تخفیف ویژه: به غیر از کپن و تخفیف پایه، یک نوع تخفیف دیگر در این سیستم وجود دارد. برخی دانشجویان ممکن است دارای کد تخفیف باشند ، که هنگام ثبت نام می‌توانند از آن استفاده کنند. کدهای تخفیف گوناگونی با مبالغ متفاوت صادر می‌شود. مثلا ممکن است برای نوروز یک سری کد تخفیف صد هزار تومانی به دانشجویان هدیه شود و یا به دانشجویان برتر، کد تخفیف اهدا شود.


برنزی:

همه دانشجویان در ابتدا برنزی هستند. دانشجویان این سطح پس از ثبت نام در هر دوره ۵٪ شهریه پرداختی آن را به عنوان کپن دریافت می کنند که در ثبت نام های بعدی می توانند از آن استفاده کنند. ضریب تخفیف سطح برنزی، صفر می‌باشد. ضریب تخفیف صفر یعنی بدون توجه به عدد تخفیف پایه دوره، تخفیف دریافتی برنزی ها همیشه صفر است.

نقره‌ای:

 برای رسیدن به این سطح به ۸۰ امتیاز نیاز است. میزان کپن دریافتی ۱۰٪ شهریه واریزی است. ضریب تخفیف سطح نقره‌ای، ۱ می‌باشد. ضریب تخفیف یک یعنی در صورتی که دانشجوی نقره‌ای قصد ثبت نام در دوره‌ای دارای تخفیف را داشته باشد، میزان تخفیف دریافتی او برابر عدد تخفیف پایه دوره می‌باشد.

طلایی:

برای رسیدن به این سطح به ۲۴۰ امتیاز نیاز است. میزان کپن دریافتی ۱۵٪ شهریه واریزی است و ضریب تخفیف ۲ می‌باشد. ضریب تخفیف دو یعنی در صورتی که دانشجوی طلایی قصد ثبت نام در دوره ای دارای تخفیف را داشته باشد، میزان تخفیف دریافتی ۲ برابر عدد تخفیف پایه دوره می‌باشد.

پلاتینیوم:

برای رسیدن به این سطح به ۵۰۰ امتیاز نیاز است. میزان کپن دریافتی ۲۰٪ شهریه واریزی است و ضریب تخفیف ۳ می‌باشد. ضریب تخفیف سه یعنی در صورتی که دانشجوی پلاتینیوم قصد ثبت نام در دوره‌ای دارای تخفیف را داشته باشد، میزان تخفیف دریافتی ۳ برابر عدد تخفیف پایه دوره می‌باشد.