کارگاه یکروزه service provider network in XR Era

مروری بر دوره

سیسکو با ارایه IOS XR فضای جدیدی در دنیای شبکه های سرویس پرووایدر ایجاد کرده است. در این کارگاه یکروزه به صورت کلی مباحث زیر در دنیای IOS XR توسط استاد احسان لسانی که دو سال گذشته به عنوان یکی از سوپر وایزرهای اصلی این حوزه در یکی از دفاتر اصلی سیسکو در سیدنی بودند ارایه می گردد

سرفصل ها

 

  • XR quick review
  • OSPF & ISIS on XR
  • Building up MPLS in green field (IOS & XR)
  • Building up BGP free core in SP network 
  • L3VPN 
  • L2VPN
  • MPLS TE
  • L2VPN with preferred path
  • MPLS T-Shoot