دوره Exchange Server مایکروسافت | Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

کسب دانش و مهارت برای برنامه ریزی، استقرار، مدیریت، ایمن سازی، و پشتیبانی Microsoft Exchange 2013

مروری بر دوره

این دوره دانش و مهارت برای برنامه ریزی، استقرار، مدیریت، ایمن سازی، و پشتیبانی Microsoft Exchange 2013 را فراهم می کند. این دوره به شما آموزش می دهد که چگونه Exchange Server 2013 را پیکربندی کنید و تجهیزات و اطلاعاتی که برای نظارت، نگهداری، و حل مشکل Exchange Server 2013 نیاز دارید را در اختیار شما قرار می دهد. این دوره همچنین ملاحظات و دانشی را فراهم می کند که بهترین اجرا و حداقل خطاها و امنیت در قبال تهدیدات امنیتی را در Exchange Server 2013 فراهم می کند.

آنچه خواهید آموخت

- استقرار و مدیریت Exchange Server 2013

- برنامه ریزی و پیکربندی نقش Mailbox Server

- مدیریت سیاست گذاری های آدرس و لیست های آدرس در Exchange Server 2013

- برنامه ریزی و پیاده سازی نقش سرور Client Access در Exchange Server 2013

- برنامه ریزی امن Microsoft Outlook Web App و پیامرسانی موبایل با استفاده از سرور Client Server

- درک و مدیریت سرورهای Client Access  در دسترس در Exchange Server 2013

- برنامه ریزی برای مدیریت بحران، پیاده سازی نسخه پشتیبان، و بازیابی Exchange Server 2013

- برنامه ریزی و پیکربندی انتقال پیام در یک سازمان Exchange Server 2013

- برنامه ریزی گزینه های امنیت، پیاده سازی راهکارهای آنتی ویروس و آنتی اسپم

- نظارت، نگهداری و حل مساله محیط های Exchange Server 2013

سرفصل ها

 • Module 1: Deploying and Managing Microsoft Exchange Server 2013
 • Module 2: Planning and Configuring Mailbox
 • Module 3: Managing Recipient
 • Module 4: Planning and Deploying Client Access
 • Module 5: Planning and Configuring Messaging Client
 • Module 6: Planning and Implementing High Availability
 • Module 7: Planning and Implementing Disaster Recovery
 • Module 8: Planning and Configuring Message Transport
 • Module 9: Planning and Configuring Message Hygiene
 • Module 10: Planning and Configuring Administrative Security and Auditing
 • Module 11: Monitoring and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2013

مخاطبان دوره

- مدیران

- متخصصان IT

- علاقه مندانی که حداقل 3 سال در IT تجربه دارند

- کسانی که مایل هستند در آزمون 341-70 شرکت کنند

- کسانی که مایل به داشتن قسمتی از دانش مورد نیاز برای مدرک MCSE هستند

پیش نیازها

- حداقل 2 سال تجربه در administering Windows Server ، شامل Windows Server 2008 R2 یا Windows Server 2012

- جداقل 2 سال سابقه در کار اکتیو دایرکتوری (Domain Services ( AD DS

- حداقل 2 سال تجربه در کارهایی مثل DNS

- کار با گواهینامه ها، مثل گواهینامه های PKI