CCIE Routing & Switching (4.0) Lab

مدرسین از اسلایدشو استفاده نمی کنند اما به جای آن، ترکیبی از محتوای دیجیتال ( تصاویر PDF که در انتهای هر روز تهیه می شوند) شامل کار ترمینال و تصویربرداری های وایرشارک برای نشان دادن عملیات پروتکل استفاده می کنند.

این کلاس حداقل شامل 8 ساعت تدریس و چهار ساعت کار عملی لابراتوار در روز می شود. دانشجویان باید برای کلاس های طولانی و آموزش و چالش آماده باشند.

در طول کلاس، مدرس رایج ترین اشتباهاتی که انجام می شود را شناسایی می کند و به صورت هفتگی به هر فرد امتیاز می دهد.

مدرس تمام زوایای لابراتوارهای CCIE R&S را پوشش می دهد که این شامل چگونگی رویکرد حل مشکل و پیکربندی لابراتوار می شود.

مدرس درباره مدیریت زمان و استراتژی های مختلف حل آزمون صحبت می کند. هر دانشجو به vRack خود که شامل 13 روتر ( سری های 2800 یا 3800 می شود) و IOS 12.4T  و چهار سوییچ Catalyst 3550/3560 را اجرا می کند.