CCNA 200-125

  • توضیح دهند که شبکه چگونه کار می کند، عناصر اصلی تشکیل دهنده و عملکرد آن عناصر، و مدل مرجع متن باز آن را تشخیص دهند

  • از فرایند ارسال بسته ها به شکل هاست به هاست استفاده کنند، و بتوانند مسائل مربوط به افزایش ترافیک در اترنت و LAN و توسعه شبکه های سوییچ شده از LAN کوچک به LAN متوسط با سوییچ های متعدد، پشتیبانی VLAN ها، ترانکینگ و درختهای پوشا را توضیح دهند

  • دلایل افزایش برد یک LAN و روشهایی که میتوان با تمرکز بر روی دسترسی RF وایرلس انجام داد را توضیح دهند

  • یک روتر سیسکو را برای اتصال به WAN با کپسوله سازی HDLC و PPP ، و مسیریابی استاتیک، پیکربندی و بررسی کنند

  • بتوانند از رابط خط فرمان برای کشف همسایه های شبکه و مدیریت راه اندازی و پیکربندی روتر استفاده کنند

  • بتوانند مفاهیم مسیریابی ( روتینگ) را با اعمال روی یک شبکه متوسط و بحث درباره روتینگ دینامیک با بردار فاصله و پروتکل های روتینگ اتصالی و پیکربندی RIP را توصیف کنند

  • مشخص کنند ACL های روی نیازمندی های یک شبکه را چگونه پیاده سازی،پیکربندی، بررسی و رفع مشکل کنند

  • توضیح دهند چه موقع در یک شبکه متوسط از NAT/PAT استفاده می شود، چگونه NAT/PAT پیکربندی می شوند و IPv6 و آدرس دهی و پیکربندی، بررسی و رفع مشکل آن روی یک روتر سیسکو را توضیح دهند