Certified Data Centre Professional - CDCP

شما بعد از عبور از این دوره قادر خواهیدبود نحوه اجرایی کردن اطلاعات خود را بر طبق استاندارد های روز دنیا در طراحی دیتاسنتر عملی نمایید