BGP

پس از پایان دوره، دانشجویان می توانند :

-          برای فعال سازی روتینگ بین دامنه ای یک سناریوی شبکه با دامنه های مختلف را پیکربندی، نظارت، و حل مساله ابتدایی BGP را انجام دهد.

-          در یک سناریوی شبکه جایی که ارتباطات به ISP های مختلف باید پشتیبانی شود از کنترل های سیاست گذاری BGP برای فرآیند تاثیر روی انتخاب مسیر route با حداقل تاثیر روی فرایند مسیریابی BGP استفاده کند.

-          در یک سناریوی شبکه جایی که ارتباطات متعدد باید پشتیبانی شوند از توزیع های BGP برای تاثیر روی فرایند انتخاب route استفاده کند.

-          با در نظر گرفتن نیازمندی های ارتباط با مشتری، پیاده سازی پیکربندی صحیح BGP برای ارتباط موفق با مشتریان شبکه در اینترنت را انجام دهد.

-          با داشتن یک شبکه service provider با ارتباطات BGP متعدد به سیستم های اتوماسیون شبکه service provider عادی، باعث می شود provider شبکه به عنوان یک سیستم گذرگاه اتوماتیک فعال شود.

-          با داشتن یک شبکه service provider عادی، مسائل BGP Scaling را تشخیص دهد و بازتاب مسیریابی و یافتن بیشترین راه حل های ممکن را بیابد.

-          با داشتن یک شبکه BGP عادی، از ابزار BGP در دسترس و ویژگی ها برای بهینه سازی مقیاس های روتینگ پروتکل BGP استفاده کند.