Brand not found

فیلتر: CCNP Service Provider

جمعا 4 دوره یافت شد. در حال نمایش دوره ی 1 تا 4
کسب مهارت‌های لازم جهت پیاده‌سازی و پشتیبانی از یک شبکه ارائه‌دهنده خدمات
یادگیری نحوه استفاده از MPLS و پیاده سازی QoS و همچنین آماده سازی داوطلبین جهت شرکت در آزمون اخذ مدرک CCNP Service Provider
یادگیری استفاده از راهکارهای مبتنی بر VPN برای ارائه‌دهندگان خدمات
یادگیری الزامات رایج مربوط به مسیریابی و پروتکل های مورد استفاده در شبکه های اائه کننده خدمات (SP)