VOIP

جمعا 3 دوره یافت شد. در حال نمایش دوره ی 1 تا 3
آموزش راه اندازی سیستم تلفنی سانترال ویپ (VoIP) یا استفاده از نرم افزار الستیکس (Elastix)
شروع قیمت از: 13،500،000 ریال
ELAST
دوره جامع متشکل از تمامی دوره های مربوط به CCNA & CCNP Collaboration
شروع قیمت از: 30،000،000 ریال
CNAPV
یادگیری و آمادگی جهت شرکت در آزمون های 060-210 و 065-210
شروع قیمت از: 10،000،000 ریال
CCNAC