Microsoft

جمعا 16 دوره یافت شد. در حال نمایش دوره ی 1 تا 10
مهارت نصب و راه اندازی سرویس­های شبکه­ های مبتنی بر سیستم عامل ویندوز
شروع قیمت از: 30،000،000 ریال
MCSEM
کسب دانش و مهارت برای برنامه ریزی، استقرار، مدیریت، ایمن سازی، و پشتیبانی Microsoft Exchange 2013
شروع قیمت از: 10،500،000 ریال
EXCHG
یادگیری نحوه مدیریت و نگهداری از محیط های مبتنی بر Windows Server 2012 و Windows Server 2012 R2
یادگیری نحوه مدیریت و پیکربندی پیشرفته امور اصلی جهت کار با زیرساخت‌های Windows Server 2012 و Windows 2012 R2
یادگیری نحوه پیاده‌سازی و پیکربندی سرویس‌های Core مربوط به Windows Server 2012 و Windows Server 2012 R2
نظارت، عیب یابی و برپایی business continuity (تداوم تجارت) برای سرویس های Active Directory Domain
آموزش نحوه پیاده‌سازی راهکاری مرتبط با ذخیره‌سازی در سطح enterprise با Windows Server 2016
چگونگی پیکربندی خصوصیات متعلق به شبکه‌های پیشرفته در Windows Server 2016
بررسی اجزای اصلی و لازم مربوط به System Center 2012 R2 جهت ارائه سرویس بر روی زیرساخت‌های cloud
یادگیری نحوه برنامه‌ریزی، طراحی و پیاده‌سازی زیرساخت منطقی Windows Server 2012 R2