فیلترها: Cisco, CCNA Service Provider

جمعا 2 دوره یافت شد. در حال نمایش دوره ی 1 تا 2
یادگیری عمده بخش‌های مربوط به یک شبکه و چگونگی عملکرد شبکه‌های ارائه‌دهنده خدمات (service provider)
آشنایی با عمده بخش های مربوط به ساختمان مربوط به ارایه دهندگان خدمات و معماری نسل جدید Cisco service provider IP