تقویم دوره ها برای کد hpsrv

دوره HP (اچ پی) | Proliant ml/dl/sl Server
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
HPSRV001333 امیرحسین کیاه 24 ساعت 9،000،000 ریال چهارشنبه پنج شنبه جمعه چهارشنبه 1396/07/05 از ساعت 8 تا 16 ثبت نام
HPSRV001387 مرتضی فرگام جمشیدی 24 ساعت 9،000،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1396/09/06 از ساعت 17 تا 21 ثبت نام