تقویم دوره ها

دوره Network+ کامپتیا | +CompTIA Network
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
TNETP001368 فرزاد کافی 30 ساعت 3،000،000 ریال یکشنبه سه شنبه يكشنبه 1396/09/05 از ساعت 17:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام
TNETP001315 فرزاد کافی 30 ساعت 3،000،000 ریال جمعه جمعه 1396/06/31 از ساعت 8 تا 14 اطلاعات دوره ثبت نام