تقویم دوره ها

دوره جامع VMware vSphere V 6.5
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
VMP65001366 علی حامدی 70 ساعت 18،900،000 ریال یکشنبه سه شنبه سه شنبه 1396/08/16 از ساعت 17:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره vSphere 6.5 وی ام ویر | VMware vSphere: Install, Configure, Manage
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
VCP65001328 مهرداد توکلی 50 ساعت 13،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1396/07/13 از ساعت 9 تا 13 اطلاعات دوره ثبت نام
VCP65001327 مهرداد توکلی 50 ساعت 13،900،000 ریال شنبه شنبه 1396/09/04 از ساعت 16:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام
VCP65001326 علی حامدی 50 ساعت 13،900،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1396/11/02 از ساعت 16 تا 21 اطلاعات دوره ثبت نام
VCP65001382 مرتضی فرگام جمشیدی 50 ساعت 13،900،000 ریال پنج شنبه جمعه پنجشنبه 1396/09/09 از ساعت 9 تا 17 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره vSphere 6.5 وی ام ویر | VMware vSphere: Optimize and Scale
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
VAP65001251 مهرداد توکلی 50 ساعت 13،900،000 ریال چهارشنبه چهارشنبه 1396/07/05 از ساعت 16:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام
VAP65001365 علی حامدی 50 ساعت 13،900،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1396/08/01 از ساعت 16 تا 21 اطلاعات دوره ثبت نام