تقویم دوره ها

دوره آموزش صفر تا صد برنامه‌نویسی آی‌اواس | iOS Programming
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
IOSIR001291 احمد هاشمی 32 ساعت 16،000،000 ریال چهارشنبه چهارشنبه 1396/04/14 13:00:00 الی 17:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع طراحی و توسعه وب سایت | CIW
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CIWIR001286 شهرام انهاری 120 ساعت 18،000،000 ریال پنج شنبه جمعه پنجشنبه 1396/04/15 08:00:00 الی 13:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره پیشرفته برنامه نویسی پایتون | Advanced Python Topics
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
PYTAD001280 پیمان هوشمندی راد 40 ساعت 9،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1396/03/25 14:00:00 الی 20:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره EMC (ای ام سی) | VNX Block Storage Management
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
VNXMN001281 علی حامدی 32 ساعت 26،900،000 ریال چهارشنبه چهارشنبه 1396/06/01 16:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره EMC (ای ام سی) | Information Storage and Management v3
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
ISMV3001288 مرتضی فرگام جمشیدی 40 ساعت 11،900،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1396/05/02 16:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
ISMV3001202 علی حامدی 40 ساعت 11،900،000 ریال چهارشنبه چهارشنبه 1396/03/31 16:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره TIA & BICSI002
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
TBICS001168 یاور محمدی 32 ساعت 11،000،000 ریال دوشنبه چهارشنبه چهارشنبه 1396/04/28 15:00:00 الی 19:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
BICSI000830 یاور محمدی 32 ساعت 11،000،000 ریال یکشنبه سه شنبه يكشنبه 1396/04/18 09:00:00 الی 13:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CDCP دیتا سنتر | Certified Data Centre Professional
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CDCPD000618 یاور محمدی 16 ساعت 9،500،000 ریال پنج شنبه جمعه پنجشنبه 1396/04/22 09:00:00 الی 17:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره MCSE مایکروسافت | Microsoft Certified Solution Expert 2016
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
MCSEM001165 هادی شجاعی 240 ساعت 30،000،000 ریال شنبه دوشنبه چهارشنبه دوشنبه 1396/03/29 17:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
MCSEM001163 هادی شجاعی 240 ساعت 30،000،000 ریال شنبه دوشنبه چهارشنبه شنبه 1396/07/22 17:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره Exchange Server مایکروسافت | Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
EXCHG000845 نامشخص 50 ساعت 10،500،000 ریال شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه شنبه 1396/04/17 09:00:00 الی 17:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
EXCHG000785 محمد حسن نامجو 50 ساعت 10،500،000 ریال یکشنبه سه شنبه يكشنبه 1396/04/18 18:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCIE R&S سیسکو | Cisco CCIE R&S
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CERS0001237 آرش دلجو 180 ساعت 44،900،000 ریال پنج شنبه جمعه پنجشنبه 1396/04/15 08:00:00 الی 13:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع CCNP R&S&T سیسکو | CCNP Pack
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CCRST001285 آرش دلجو 120 ساعت 24،000،000 ریال یکشنبه سه شنبه يكشنبه 1396/04/11 15:00:00 الی 17:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
CCRST001264 فریبرز فلاح زاده 120 ساعت 24،000،000 ریال جمعه جمعه 1396/04/16 14:00:00 الی 19:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
CCRST001258 متین کریمی 120 ساعت 24،000،000 ریال پنج شنبه جمعه پنجشنبه 1396/05/26 14:00:00 الی 20:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره ICM سیسکو | Implementing Cisco Multicast v3.0
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
MULTI001199 آرش دلجو 40 ساعت 12،400،000 ریال یکشنبه دوشنبه يكشنبه 1396/04/11 14:00:00 الی 17:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CIPTV1 سیسکو - Implementing Cisco IP Telephony and Video Part 1 v1.0
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CPRT0001238 کاوه اصلاحی 50 ساعت 10،900،000 ریال شنبه چهارشنبه شنبه 1396/04/17 17:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
CPRT0000821 آرش دلجو 50 ساعت 10،900،000 ریال شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه شنبه 1396/04/24 08:30:00 الی 16:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره QOS سیسکو | Implementing Cisco Quality of Service v2.5
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
COQOS001271 حامد بنی فاطمی 50 ساعت 13،500،000 ریال پنج شنبه جمعه پنجشنبه 1396/04/22 14:00:00 الی 19:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
COQOS001234 آرش دلجو 50 ساعت 13،500،000 ریال پنج شنبه جمعه پنجشنبه 1396/05/19 08:00:00 الی 13:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره IP6FD سیسکو | IPv6 Fundamentals, Design, and Deployment v3.0
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
IPV60001200 آرش دلجو 50 ساعت 13،500،000 ریال سه شنبه سه شنبه 1396/04/20 13:00:00 الی 17:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره BGP سیسکو | Configuring BGP on Cisco Routers v4.0
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
BGP00001235 آرش دلجو 50 ساعت 13،500،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1396/04/01 16:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNP SWITCH سیسکو | Implementing Cisco IP Switched Networks v2.0
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CPSW0000825 آرش دلجو 50 ساعت 10،900،000 ریال شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه شنبه 1396/04/10 08:30:00 الی 16:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNP ROUTE سیسکو | Implementing Cisco IP Routing v2.0
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CPRT0001238 کاوه اصلاحی 50 ساعت 10،900،000 ریال شنبه چهارشنبه شنبه 1396/04/17 17:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
CPRT0000821 آرش دلجو 50 ساعت 10،900،000 ریال شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه شنبه 1396/04/24 08:30:00 الی 16:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNA v3.0 سیسکو | CCNA Routing and Switching
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CAEAO001228 حامد بنی فاطمی 60 ساعت 10،000،000 ریال پنج شنبه جمعه پنجشنبه 1396/04/15 14:00:00 الی 20:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
CAEAO001227 حامد بنی فاطمی 60 ساعت 10،000،000 ریال شنبه چهارشنبه چهارشنبه 1396/04/07 17:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
CAEAO001243 متین کریمی 60 ساعت 10،000،000 ریال پنج شنبه جمعه پنجشنبه 1396/05/05 08:00:00 الی 14:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره IINS سیسکو | Implementing Cisco IOS Network Security 3.0
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CNASE001201 فریبرز فلاح زاده 60 ساعت 10،900،000 ریال شنبه دوشنبه چهارشنبه چهارشنبه 1396/04/14 17:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
CNASE000704 فریبرز فلاح زاده 60 ساعت 10،900،000 ریال شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه 1396/04/17 08:00:00 الی 17:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع جونیپر | Juniper
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
JRSRX001204 یونس نظریان 88 ساعت 28،000،000 ریال پنج شنبه جمعه پنجشنبه 1396/04/15 14:00:00 الی 18:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره ECVP ای سی کانسیل | EC-Council Certified VoIP Professional
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
ECVPE000474 فریبرز فلاح زاده 80 ساعت 26،000،000 ریال یکشنبه سه شنبه سه شنبه 1396/04/27 17:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره ECSA ای سی کانسیل | EC-Council Certified Security Analyst
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
ECSAS000870 فریبرز فلاح زاده 40 ساعت 12،000،000 ریال شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه شنبه 1396/04/17 08:30:00 الی 16:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CEH ای سی کانسیل | EC-Council Certified Ethical Hacker
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CEHEC001254 فریبرز فلاح زاده 40 ساعت 10،000،000 ریال دوشنبه سه شنبه دوشنبه 1396/04/19 08:30:00 الی 13:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
CEHEC001245 فریبرز فلاح زاده 40 ساعت 10،000،000 ریال سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه سه شنبه 1396/04/27 08:00:00 الی 18:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
CEHEC001207 فریبرز فلاح زاده 40 ساعت 10،000،000 ریال شنبه دوشنبه چهارشنبه شنبه 1396/05/07 17:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
CEHEC000827 فریبرز فلاح زاده 40 ساعت 10،000،000 ریال سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه سه شنبه 1396/04/20 08:00:00 الی 18:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
CEHEC001269 فریبرز فلاح زاده 40 ساعت 10،000،000 ریال پنج شنبه جمعه پنجشنبه 1396/04/15 08:00:00 الی 14:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CSCU ای سی کانسیل | EC-Council Certified Secure Computer User
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CSCUE001208 فریبرز فلاح زاده 16 ساعت 4،900،000 ریال پنج شنبه جمعه پنجشنبه 1396/04/29 09:00:00 الی 17:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره ECE الستیکس | Elastix CERTIFIED ENGINEER
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
ELAST000798 نامشخص 32 ساعت 13،500،000 ریال شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه شنبه 1396/04/17 08:30:00 الی 16:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع CCNA & CCNP Collaboration
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CNAPV001275 فریبرز فلاح زاده 170 ساعت 30،000،000 ریال یکشنبه سه شنبه يكشنبه 1396/05/15 17:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
CNAPV001138 فریبرز فلاح زاده 170 ساعت 30،000،000 ریال پنج شنبه جمعه پنجشنبه 1396/04/22 14:00:00 الی 19:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع CCNA Collaboration
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CCNAV000491 فریبرز فلاح زاده 60 ساعت 10،000،000 ریال دوشنبه چهارشنبه دوشنبه 1396/04/26 09:00:00 الی 14:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع VMware vSphere V 6.5
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
VMP65001253 علی حامدی 70 ساعت 18،900،000 ریال یکشنبه سه شنبه يكشنبه 1396/05/01 17:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره vSphere 6.5 وی ام ویر | VMware vSphere: Install, Configure, Manage
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
VCP65001250 مهرداد توکلی 50 ساعت 13،900،000 ریال شنبه شنبه 1396/04/31 16:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
VCP65001249 علی حامدی 50 ساعت 13،900،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1396/04/26 16:00:00 الی 21:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره vSphere 6.5 وی ام ویر | VMware vSphere: Optimize and Scale
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
VAP65001251 مهرداد توکلی 40 ساعت 13،900،000 ریال چهارشنبه چهارشنبه 1396/05/04 16:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره +Network کامپتیا | +CompTIA Network
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
TNETP001241 فرزاد کافی 30 ساعت 3،000،000 ریال شنبه چهارشنبه شنبه 1396/04/10 17:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
TNETP001230 فرزاد کافی 30 ساعت 3،000،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1396/04/12 16:00:00 الی 21:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره LPIC-2 لینوکس | Linux Engineer
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
LPIC2001197 پیمان هوشمندی راد 60 ساعت 12،900،000 ریال یکشنبه سه شنبه يكشنبه 1396/04/25 17:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره LPIC-1 لینوکس | Linux: System Administrator
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
LPIC1001260 پیمان هوشمندی راد 60 ساعت 10،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1396/04/22 09:00:00 الی 14:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
LPIC1001104 امین شاطری 60 ساعت 10،900،000 ریال شنبه چهارشنبه شنبه 1396/04/10 17:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره MTCNA میکروتیک | MikroTik Certified Network Associate
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
MTCNA001282 فرید ثانی 20 ساعت 6،900،000 ریال چهارشنبه پنج شنبه جمعه چهارشنبه 1396/06/01 09:00:00 الی 16:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره ITIL Foundation
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
ITILF001272 وحید امینی 24 ساعت 8،900،000 ریال چهارشنبه پنج شنبه جمعه چهارشنبه 1396/04/14 09:00:00 الی 17:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره HP (اچ پی) | Managing HPE 3PAR StoreServ l
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
PARST001080 نامشخص 24 ساعت 11،900،000 ریال چهارشنبه پنج شنبه جمعه چهارشنبه 1396/05/04 09:00:00 الی 17:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره HP (اچ پی) | Managing HPE 3PAR StoreServ II
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
3PAR2001081 نامشخص 16 ساعت 9،900،000 ریال پنج شنبه جمعه پنجشنبه 1396/05/05 09:00:00 الی 17:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره HP (اچ پی) | HPE Accelerated SAN Essentials
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
HPSAN001266 نامشخص 40 ساعت 10،500،000 ریال شنبه شنبه 1396/04/17 17:00:00 الی 21:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام