تقویم دوره ها برای کد ZABX1

دوره آموزشی ZABBIX
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
ZABX1001313 الهام جهانی 48 ساعت 9،900،000 ریال شنبه دوشنبه شنبه 1396/07/29 از ساعت 17 تا 20 ثبت نام