تقویم دوره ها برای کد VMP65

دوره جامع VMware vSphere V 6.5
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
VMP65001366 علی حامدی 70 ساعت 18،900،000 ریال یکشنبه سه شنبه سه شنبه 1396/08/16 از ساعت 17:30 تا 20:30 ثبت نام