تقویم دوره ها برای کد VCP65

دوره vSphere 6.5 وی ام ویر | VMware vSphere: Install, Configure, Manage
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
VCP65001326 علی حامدی 50 ساعت 13،900،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1396/11/02 از ساعت 16 تا 21 ثبت نام
VCP65001382 مرتضی فرگام جمشیدی 50 ساعت 13،900،000 ریال پنج شنبه جمعه پنجشنبه 1396/09/09 از ساعت 9 تا 17 ثبت نام
VCP65001328 مهرداد توکلی 50 ساعت 13،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1396/07/13 از ساعت 9 تا 13 ثبت نام
VCP65001327 مهرداد توکلی 50 ساعت 13،900،000 ریال شنبه شنبه 1396/09/04 از ساعت 16:30 تا 20:30 ثبت نام