تقویم دوره ها برای کد NANET

CCNA & Network Plus - NANET001322
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
NANET001371 محمد حسن نامجو 80 ساعت 11،000،000 ریال شنبه دوشنبه چهارشنبه شنبه 1396/07/29 از ساعت 17 تا 21 ثبت نام
NANET001405 حامد بنی فاطمی 80 ساعت 10،000،000 ریال پنج شنبه جمعه پنجشنبه 1396/10/21 از ساعت 9 تا 14 ثبت نام
NANET001404 حامد بنی فاطمی 80 ساعت 10،000،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1396/11/02 از ساعت 8 تا 17 ثبت نام
NANET001403 حامد بنی فاطمی 80 ساعت 10،000،000 ریال شنبه چهارشنبه شنبه 1396/07/15 از ساعت 8 تا 14 ثبت نام
NANET001389 فریبرز فلاح زاده 80 ساعت 10،000،000 ریال شنبه دوشنبه چهارشنبه شنبه 1396/07/15 از ساعت 15 تا 18 ثبت نام