تقویم دوره ها برای کد LPIC2

دوره LPIC2 لینوکس | Linux Engineer
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
LPIC2001380 امین شاطری 60 ساعت 12،900،000 ریال یکشنبه سه شنبه سه شنبه 1396/08/02 از ساعت 17:30 تا 20:30 ثبت نام
LPIC2001298 پیمان هوشمندی راد 60 ساعت 12،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1396/08/11 از ساعت 14 تا 20 ثبت نام