تقویم دوره ها برای کد LPIC1

دوره آموزشی LPIC | دوره LPIC1
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
LPIC1001373 امین شاطری 60 ساعت 10،900،000 ریال جمعه جمعه 1396/08/05 از ساعت 9 تا 15 ثبت نام
LPIC1001370 پیمان هوشمندی راد 60 ساعت 10،900،000 ریال یکشنبه سه شنبه يكشنبه 1396/10/10 از ساعت 17:30 تا 20:30 ثبت نام
LPIC1001260 پیمان هوشمندی راد 60 ساعت 10،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1396/06/23 از ساعت 9 تا 14 ثبت نام
LPIC1001104 امین شاطری 60 ساعت 10،900،000 ریال دوشنبه چهارشنبه دوشنبه 1396/07/10 از ساعت 17:30 تا 20:30 ثبت نام