تقویم دوره ها برای کد JRSRX

دوره جامع جونیپر | Juniper
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
JRSRX001379 یونس نظریان 88 ساعت 28،000،000 ریال پنج شنبه جمعه پنجشنبه 1396/09/23 از ساعت 14 تا 18 ثبت نام
JRSRX001296 یونس نظریان 88 ساعت 28،000،000 ریال پنج شنبه جمعه پنجشنبه 1396/08/04 از ساعت 14 تا 18 ثبت نام