تقویم دوره ها برای کد ITILF

دوره ITIL Foundation
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
ITILF001272 آرش دهقان 24 ساعت 8،900،000 ریال چهارشنبه پنج شنبه جمعه چهارشنبه 1396/07/26 از ساعت 9 تا 17 ثبت نام