تقویم دوره ها برای کد HPSAN

دوره HP (اچ پی) | HPE Accelerated SAN Essentials
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
HPSAN001334 مرتضی فرگام جمشیدی 40 ساعت 10،500،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1396/07/10 از ساعت 17 تا 21 ثبت نام