تقویم دوره ها برای کد CPSW0

دوره CCNP SWITCH
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CPSW0001335 آرش دلجو 50 ساعت 10،900،000 ریال شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه شنبه 1396/07/15 از ساعت 8 تا 16 ثبت نام
CPSW0001376 آرش دلجو 50 ساعت 10،900،000 ریال شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه شنبه 1396/09/04 از ساعت 8 تا 16 ثبت نام