تقویم دوره ها برای کد CPSC0

دوره CCNP Security Pack
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CPSC0001354 فریبرز فلاح زاده 120 ساعت 24،000،000 ریال شنبه دوشنبه چهارشنبه دوشنبه 1396/08/01 از ساعت 18 تا 21 ثبت نام