تقویم دوره ها برای کد CNASE

دوره IINS سیسکو | Implementing Cisco IOS Network Security 3.0
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CNASE001402 کاوه اصلاحی 60 ساعت 10،900،000 ریال شنبه دوشنبه چهارشنبه شنبه 1396/08/13 از ساعت 17 تا 20 ثبت نام
CNASE001407 علیرضا ناصح خرم 60 ساعت 10،900،000 ریال دوشنبه چهارشنبه دوشنبه 1396/07/17 از ساعت 17:30 تا 20:30 ثبت نام