تقویم دوره ها برای کد CCRST

دوره CCNP | دوره آموزشی CCNP PACK
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CCRST001374 آرش دلجو 120 ساعت 24،000،000 ریال شنبه چهارشنبه شنبه 1396/08/13 از ساعت 17 تا 21 ثبت نام
CCRST001360 آرش دلجو 120 ساعت 24،000،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1396/07/06 از ساعت 13:30 تا 17:30 ثبت نام
CCRST001344 حامد بنی فاطمی 120 ساعت 24،000،000 ریال یکشنبه سه شنبه سه شنبه 1396/08/09 از ساعت 17:30 تا 20:30 ثبت نام