تقویم دوره ها برای کد 3par2

دوره HP (اچ پی) | Managing HPE 3PAR StoreServ II
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
3PAR2001364 امیرحسین کیاه 16 ساعت 11،900،000 ریال پنج شنبه جمعه پنجشنبه 1396/07/13 از ساعت 8 تا 16 ثبت نام